6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ
Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

BITES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret A.Ş. (“BİTES”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı BITES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret A.Ş.

Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:280 G/411 Çankaya Ankara (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “BİTES” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, BİTES’in bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar BİTES içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Bu bilgileri, http://bizbize.live internet sitesi üzerinden kayıt olurken ya da BİTES ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi alma, yarışmalara katılma, e-posta haber bültenleri sipariş etme, erişim sınırlaması olan özel site veya hizmetlere katılma, bir etkinlik veya eğitime kaydolma gibi talep ettiğiniz bir işlemi gerçekleştirmenize veya size hizmet sağlamak için sizinle iletişim kurmamıza izin veren, sizi kişi olarak tanıtan bilgilere (kişisel bilgiler) sizden talep ederiz.

Site, ziyaretleriniz hakkında, Siteye erişmek için kullandığınız Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişme tarihi ve saatiniz, Sitede bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve sitemize doğrudan bağlanmanızı sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler sitenin iyileştirilmesi, eğilimlerin analiz edilmesi ve Sitenin yönetilmesi için kullanılır. Kişisel verileriniz, BİTES ve/veya http://bizbize.live sitesi ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Toplanan kişisel bilgiler, Sitenin işletilmesi ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır. BİTES bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak, Siteyi ve diğer ilgili BİTES ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve aynı bilgileri tekrar tekrar girme gereğini ortadan kaldırarak Sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek veya Siteyi özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek için kişisel bilgileri kullanabilir. Çerez Politikamızı http://bizbize.live adresinden inceleyebilirsiniz.

Sitemizdeki kayıt formları, anketler ve yarışmalar; iletişim bilgilerinizi (adınız, soyadınız, e mail adresiniz, telefon numaralarınız, posta adresiniz, vb.) ve kişisel bilgilerinizi (yaşınız, mesleğiniz, vb.) vermenizi talep edebilir. BİTES web sitelerini ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile anket, reklam vb. konularda kullanılabilir. Bu işlemler sonucunda verdiğiniz iletişim bilgileri üzerinden sizinle iletişime geçilmesini kabul etmiş olursunuz. BİTES’den tarafınıza gönderilecek e-Bülten ve/veya bilgilendirme e-maillerini almak istememeniz durumunda, e-mail içeriğinde yer alan listeden çıkış isteği bağlantısına tıklanarak engellenebilir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya BİTES iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır; Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.

Ad, Soyad, TC Kimlik no, Vergi Kimlik No, Yaş,Meslek gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.

Telefon numarası, E-Mail adresi, Satıcı Bilgisi (Adı Ünvanı, vergi no, e-mail adresi vs.), İş adresi, Teslimat Adresi gibi veri türlerini ifade etmektedir. Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Müşteri İşlem: Bu veri kategorisi çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Adı Ünvanı, vergi no, e-mail adresi vs., yapılan iş süreci gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Görüntü kayıt, ses kayıt gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İşlem güvenliği: IP adres bilgileri, internet sitesi giriş- çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Risk yönetimi: Ticari, Teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. Banka Hesap No, IBAN, Çek-Senet tutarları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışması ile elde edilen bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur. Kamera kaydı, ses kaydı gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Kamera kaydı, ses kaydı gibi veri türlerini ifade etmektedir.

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.

Elektronik veya sayısal imza, ıslak imza fotokopisi / taraması gibi veri türlerini ifade etmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Elektronik veya sayısal imza, ıslak imza fotokopisi / taraması gibi veri türlerini ifade etmektedir. Toplanan kişisel verileriniz; BİTES ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (ziyaretçiler, müşteriler, tedarikçiler vb.) ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • BİTES işlerinin yürütüldüğü veya BİTES’e bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Kamera görüntülerinin depolanması BİTES işlerinin yürütüldüğü veya BİTES’e bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemeler,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • BİTES ve BİTES’e bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, talep, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve BİTES ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Reklam ve kampanya faaliyetlerini yürütmek,
 • Veri sorumlusunun operasyonlarının güvenliğini temin etmek,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu Aydınlatma Metni’ nin İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları başlıklı ikinci maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve Kanun’un 4. maddesinde belirtilen Genel İlkeler ile 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere BİTES birimlerine, kanunen yetkili gerçek veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, BİTES tedarikçilerine ve/veya iş ortaklarına, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ve işlendikleri amaç için gerekli olduğu süre boyunca; BİTES ve BİTES’e bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda BİTES uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi, Kullanım Sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 10 yıldır.

İlgili Kişinin Hakları Ve Bu Haklarını Kullanması
Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları
Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması
Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak BİTES’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

İlgili kişi;
 • Kişisel veri başvuru formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile adresine iletilmesi veya şahsen başvuru yapması ile,
 • Kişisel veri başvuru formunun doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından BITES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret A.Ş.’ne daha önce bildirilen ve BITES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik Ticaret A.Ş.’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla başvuru yapılması ve bu başvurunun BİTES’in kayıtlı elektronik postasına veya kvkbasvuru@bites.com.tr adresine göndererek veri sorumlusuna başvurabilir.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.

Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak BİTES’e iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

BITES SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ YAZILIM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU BELGESİ

1. Başvuru Yöntemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)

11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu belge ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

1. Yazılı Olarak Başvuru Başvuru
 • Yöntemi: Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla
 • Başvuru Yapılacak Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:280 G/411 Çankaya Ankara
 • Başvurda Gösterilecek Bilgi: Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla
 • Başvuru Yöntemi: Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile
 • Başvurda Gösterilecek Bilgi: E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
 • Başvuru Yöntemi: Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle
 • Başvuru Yapılacak Adres: kvkbasvuru@bites.com.tr
 • Başvurda Gösterilecek Bilgi: E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4. Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
 • Başvuru Yöntemi: Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle
 • Başvuru Yapılacak Adres: kvkbasvuru@bites.com.tr
 • Başvurda Gösterilecek Bilgi: E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 • Ad- Soyadı:
 • T.C. Kimlik Numarası:
 • Adres:
 • Cep Telefonu:
 • E-posta Adresi:

3. BİTES ile İlişkiniz

Şirketimizle İlişkiniz: Müşteri: ……. Diğer:……

4. Başvuru/Talep Konusu:

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, BİTES’e yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :